SCIP-databasen

Om de varor som du producerar, monterar, importerar eller distribuerar innehåller ämnen som är upptagna i Echas kandidatsförteckning, i en koncentration på mer än 0,1 viktprocent skall dina varor anmälas till SCIP-databasen.

Registrering i SCIP-databasen

Många har kravet på sig att SCIP-registrera sina varor, men vet inte hur de skall börja. Envicon hjälper dig genom processen från att registrera ditt företag till att anmäla dina varor.

Syftet med SCIP är att skapa en databas med information om produkter som innehåller kandidatämnen, och därigenom minska avfallet, tillgängliggöra information för förbättrad avfallshantering och få kunskap kring farliga ämnen för att kunna vidta åtgärder under produktens hela livscykel.

Beroende på var i distributionskedjan ditt företag befinner sig skall olika uppgifter registreras. Tillsammans tar vi fram de uppgifter just du behöver för att anmäla.

SCIP-utbildning

Envicon erbjuder företagsanpassade utbildningar för dig som ska registrera i SCIP-databasen. Lär mer om vår utbildning i SCIP här.

Anton Humala Envicon

Kontakta Anton Humala

Anton är vår expert inom SCIP-registrering, han kan bland annat hjälpa dig att komma igång med registrering i SCIP-databasen. Anton håller även utbildningar inom SCIP.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!