Arbetsmiljö

De företag som är bra på att ta hand om sin personal och förebygga arbetsskador är mer konkurrenskraftiga och har därmed en bättre lönsamhet eftersom prestationsförmågan ökar och sjukdagarna minskar.

Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver kunskap om vad arbetsmiljö är och vilken ansvarsfördelning som gäller för medarbetare och chefer.
Att känna till regelverket för arbetsmiljöarbete och att förstå både de fysiska och psykosociala aspekterna är avgörande.

Envicon erbjuder företagsanpassade tjänster inom arbetsmiljöområdet.

Har olyckan varit framme, väntas inspektion från Arbetsmiljöverket. Envicon hjälper er genom processen.

Hör av Er…

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!