Arbetsmiljö

De företag som är bra på att ta hand om sin personal och förebygga arbetsskador är mer konkurrenskraftiga och har därmed en bättre lönsamhet eftersom prestationsförmågan ökar och sjukdagarna minskar.

Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver kunskap om vad arbetsmiljö är och vilken ansvarsfördelning som gäller för medarbetare och chefer.
Att känna till regelverket för arbetsmiljöarbete och att förstå både de fysiska och psykosociala aspekterna är avgörande.

arbetsmiljö skyddshjälm envicon arbetsmiljökonsult

Konsulthjälp för en bättre arbetsmiljö

Envicon erbjuder företagsanpassade tjänster inom arbetsmiljöområdet. Vi har kontor i Kalmar – Småland, Helsingborg – Skåne och Borlänge – Dalarna men har kunder över hela landet.

Våra konsulter är kunniga och lyhörda och vår styrka är att kunna anpassa tjänsterna för just Ert företag och Era önskningar. Arbetsmiljölagstiftningen kan ibland vara svår och framförallt kan det vara svårt att veta vilka lagar som berör. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom flera branscher att identifiera vilka lagar de berörs av samt hjälpa till med kontroll av lagefterlevnad.

Envicons konsulter hjälper även företag med bland annat dokumenterade riskbedömningar, utbildningar, skyddsronder, arbetsmiljöhandböcker och vibrationsmätningar.

Har olyckan varit framme, väntas inspektion från Arbetsmiljöverket? Envicons konsulter hjälper er genom processen.

Hör av Er till någon av våra konsulter i Kalmar, Helsingborg eller Borlänge!

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!