Våra utbildningar inom arbetsmiljö

Nedan följer exempel på våra arbetsmiljöutbildngar, vid förfrågan utför vi även andra utbildningar, hör av Er för offert.

Ledningssystem ISO 45001:2018

arbetsmiljöingenjör ledningssystem iso45001 envicon

Internrevisor ISO 45001:2018

Böcker arbetsmiljö utbildning

Arbetsmiljö för chefer, ledare och skyddsombud - BAM

OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kemiska arbetsmiljörisker (krav för de som hanterar vissa kemikalier, uppdatering var 5:e år)

PASSA PÅ! Stöd för kompetensutveckling

Envicon Miljökonsult AB är ansluten och godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring. Ni kan få ersättning för upp till 70% av utbildningskostnaden.

Kontakta oss så lämnar vi offert på efterfrågad utbildning. 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor i stöd till arbetsmiljöutbildningar under 2021-2023. Stödet administreras av AFA Försäkring och kan omfatta upp till 70% av utbildningskostnaden. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän. Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med upp till 70 procent av deltagaravgiften, annars utgår stöd med upp till 50 procent av deltagaravgiften.

Exempel på utbildningar som omfattas av stödet: Läs mer.

Ingela Anderson Envicon

Kontakta Ingela Anderson

Kontakta Ingela för att boka eller få mer information om våra utbildningar.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!