envicon hyr en arbetsmiljökonsult

Hyr in en arbetsmiljökonsult

Har ni svårt att hinna med ert arbetsmiljöarbete eller är det så att ni saknar kompetens inom arbetsmiljöområdet?

Hyr in kompetens – anpassat efter ert specifika behov.

En arbetsmiljökonsult från Envicon kan hyras in för att utföra uppgifter inom miljö, kvalitet och arbetsmiljöområdet så att ni själva kan fokusera på era kärnområden. Det kan antingen frigöra egna resurser för annat eller för att stärka upp organisationen med extra kompetens genom en arbetsmiljökonsult.

Envicons konsulter kan bland annat hjälpa till med och stötta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, göra riskbedömningar, skyddsronder och upprätta rutiner och skriftlig dokumentation. En inhyrd arbetsmiljökonsult från Envicon kan stötta, ge vägledning och underlätta på din arbetsplats.

Envicons konsulter utgår från Kalmar, Helsingborg och Borlänge. Hyr in en arbetsmiljökonsult en dag/vecka, en dag varannan vecka eller en dag i månaden.

Kontakta oss så tar vi tillsammans med er fram den bästa lösningen för just er verksamhet utifrån ert behov.

Emma Anderson Envicon

Kontakta Emma Anderson

Kontakta vår arbetsmiljöingenjör Emma för att hyra in kompetens i ditt företag.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!