SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Krav på dokumentation – över 10 anställda

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Anställda ska ha kunskaper om risker i arbetet och hur de kan förebyggas, och chefer ska ha tillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbete. Alla företag, både stora och små, ska ha en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras om man har över 10 anställda.

Envicon kan hjälpa till med denna dokumentation och för att förenkla för företaget kan rutinerna implementeras i företagets befintliga verksamhetssystem för miljö och kvalitet.

Skyddsronder och uppföljningsmöte

Fastnar ni i gamla hjulspår och har svårt att se era brister och risker vid skyddsronderna. Ta hjälp av konsult från Envicon. Genom vår erfarenhet och kompetens bidrar vi till effektiva och givande skyddsronder med syfte att se risker och upplysa om lagstiftning för att förhindra att olyckor inträffar.

Årlig genomgång av SAM

I det systematiska arbetsmiljöarbetet finns krav på att verksamheten ska ha en årlig genomgång av sitt arbetsmiljöarbete för att följa upp det egna arbetet och hur det motsvarar de krav som finns i föreskrifterna. Här finns konsult från Envicon tillgänglig för vägledning i genomförandet av den årliga genomgången för att få ut det optimala av genomgången och jobba framåt med rätt aktiviteter för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – dokumenterade riskbedömningar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsmiljön undersökas och riskbedömas för att sedan åtgärdas och följas upp. Envicon hjälper er genom processen! Vi har kunskap och verktyg för att stötta och genomföra dokumenterade riskbedömningar som uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – kunskap och kompetens

Arbetsgivaren är den som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren behöver därför ha kunskaper och kompetens kring hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete går till och vilka arbetsmiljölagar som företaget är berört av. Vi kan hjälpa er att utforma företagsanpassade utbildningar inom arbetsmiljö, vi skräddarsyr dem efter Ert behov

Emma Anderson Envicon

Kontakta Emma Anderson

Kontakta vår arbetsmiljöingenjör Emma för att få stöttning i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!