SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Krav på dokumentation – över 10 anställda.

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Anställda ska ha kunskaper om risker i arbetet och hur de kan förebyggas, och chefer ska ha tillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbete. Alla företag, både stora och små, ska ha en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras om man har över 10 anställda.

Envicon kan hjälpa till med denna dokumentation och för att förenkla för företaget kan rutinerna implementeras i företagets befintliga verksamhetssystem för miljö och kvalitet.

 Skyddsronder och uppföljningsmöte

Fastnar ni i gamla hjulspår och har svårt att se era brister och risker vid skyddsronderna. Ta hjälp av konsult från Envicon. Genom vår erfarenhet och kompetens bidrar vi till effektiva och givande skyddsronder med syfte att se risker och upplysa om lagstiftning för att förhindra att olyckor inträffar.

 Årlig genomgång

I det systematiska arbetsmiljöarbetet finns krav på att verksamheten ska ha en årlig genomgång av sitt arbetsmiljöarbete för att följa upp det egna arbetet och hur det motsvarar de krav som finns i föreskrifterna. Här finns konsult från Envicon tillgänglig för vägledning i genomförandet av den årliga genomgången för att få ut det optimala av genomgången och jobba framåt med rätt aktiviteter för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!