Internrevision

Ta in hjälp vid Era internrevisioner

Ett krav i standarderna för ledningssystemen är att man ska utföra interna revisioner. De som utför dessa interna revisioner kan vara anställda på företaget men att ta in någon utifrån kan vara mer meningsfyllt och ibland även ett krav ifall det är en liten organisation för att uppfylla kravet på opartiskhet.

Det är lätt att bli hemmablind eller kanske är det så att kompetensen saknas inom företaget, anlita därför en konsult från Envicon som revisionsledare för ert team eller för att utföra hela internrevisionen. Internrevisionerna ska vara en del i Ert ständiga förbättringsarbete.

Envicon utför även internrevisioner på integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ingela Anderson Envicon

Kontakta Ingela Anderson

Kontakta Ingela för att boka internrevision med någon av våra konsulter.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!