Internrevision ISO miljörevision

Internrevision

Ta in hjälp vid Era internrevisioner.

Ett krav i miljöstandarden ISO 14001 är att man ska utföra interna revisioner. De som utför dessa interna revisioner kan vara anställda på företaget men att ta in någon utifrån kan vara mer meningsfyllt och ibland även ett krav ifall det är en liten organisation för att uppfylla kravet på opartiskhet.

Det är lätt att bli hemmablind eller kanske är det så att kompetensen saknas inom företaget, anlita därför en konsult från Envicon som revisionsledare för ert team eller för att utföra hela internrevisionen. Internrevisionerna ska vara en del i Ert ständiga förbättringsarbete.

Envicon utför även internrevisioner på integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

ISO Internrevison miljö

Bättre miljöarbete med certifierad miljörevisor

Vår konsult Ingela Anderson är certifierad miljörevisor vilket garanterar både arbetslivserfarenhet och hög kompetens för att utföra revision av miljöledningssystem ISO 14001 enligt standard ISO 19011:2011. Som certifierad miljörevisor kan man utföra första- eller andraparts miljörevisioner eller arbeta som tredjepartsrevisor på uppdrag av ett certifieringsorgan.

Ingela Anderson Envicon

Kontakta Ingela Anderson

Kontakta Ingela för att boka in internrevision med någon av våra konsulter.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!