Arbetsmiljöhandbok

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, har arbetsplatsen över tio anställda krävs det dessutom att vissa delar dokumenteras. I en arbetsmiljöhandbok finns bland annat företagets arbetsmiljöpolicy, rutiner, instruktioner, blanketter och checklistor. Exempel på rutiner vi kan hjälpa till att ta fram:

  • rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter,
  • rutin och blankett för årligt uppföljning av SAM,
  • rutin för kemiska arbetsmiljörisker,
  • blankett för kemikalieförteckning,
  • rutin mot kränkande särbehandling,
  • rutin för samverkan,
  • rutin för skyddsrond,
  • rutin för kunskap och kompetens,
  • blankett för arbetsgivarens tillstånd att köra truck,
  • blankett för arbetsgivarens tillstånd att använda lyftanordning med flera.

En uppdaterad och genomarbetad arbetsmiljöhandbok är till stor hjälp och fungerar som en grund i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En väl fungerande arbetsmiljöhandbok kan spara mycket tid och framförallt bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Framtagning av företagsanpassad arbetsmiljöhandbok

Envicons konsulter hjälper till med företagsanpassade arbetsmiljöhandböcker. Vi har lång erfarenhet av framtagning, uppdatering och underhåll av arbetsmiljöhandböcker som uppfyller de krav som ställs från Arbetsmiljöverket. Förutom att hjälpa till med att skapa en arbetsmiljöhandbok som uppfyller lagkraven arbetar Envicon med att ta fram arbetsmiljöhandböcker som är lätta att förstå, har en tydlig struktur och är lätta att arbeta med.

Saknar Ni en arbetsmiljöhandbok, är Er befintliga arbetsmiljöhandbok inte uppdaterad eller har Ni svårt att hitta en bra struktur bland alla dokument? Envicons konsulter kan hjälpa Er att ta fram en arbetsmiljöhandbok som är anpassad till just Er verksamhet. Envicon har kontor i både Kalmar, Helsingborg och Borlänge men är verksamma i stora delar av Sverige. Kontakta oss redan idag för vidare konsultation.

Emma Anderson Envicon

Kontakta Emma Anderson

Kontakt vår arbetsmiljöingenjör Emma om du behöver hjälp med att ta fram en ny eller uppdatera er befintliga arbetsmiljöhandbok.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!