Lagar – bevakning och kontroll

Prenumerera på aktuella miljölagar.

Varje företag har en skyldighet att känna till och följa en mängd lagar inom miljöområdet. Det är inte lätt att hålla reda på alla berörda lagar och ha koll på uppdateringar och förändringar.

Prenumerera på aktuella miljölagar från Envicon Miljökonsult AB. Laglistorna uppdateras 2 gånger/år och innehåller de lagar som verksamheten är berörd av. Envicon informerar om berörda nyheter och ändringar. Detta sparar tid åt er eftersom ni inte själva behöver leta i lagtext om ni berörs eller inte.

Laglistan för miljö kan även kombineras med berörda arbetsmiljölagar och berörda trafiksäkerhetslagar utifrån verksamhetens behov.

Envicons laglistor är godkända av externa revisorer och kommunens inspektörer.
Gör det enkelt för Er också, beställ redan i dag!

Kontroll av lagefterlevnad

Företagen ska även ha koll på efterlevnaden av berörda lagar, något som kräver kunskap om innehållet i lagarna. Gör det enkelt och smidigt för er och anlita Envicon för att utföra kontroll av er lagefterlevnad.

Kontakta Therese Andersson

Therese har stor kunskap inom miljölagstiftningen, kontakta henne om du vill börja prenumerera på en företagsanpassade lagförteckning eller om du behöver hjälp med kontroll av lagefterlevnad.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!