Periodisk besiktning

Verksamheter med tillstånd för miljöfarlig verksamhet behöver regelbundet göra periodiska besiktningar av verksamheten. Även vissa anmälningspliktiga verksamheter har det inskrivet i sina villkor. En periodisk besiktning innebär en kontroll av efterlevnad av villkor i tillståndet och kontroll av verksamhetens egenkontroll.

Tillsynsmyndigheten bjuds in att delta vid besiktningen. Efter besiktningen överlämnas en rapport med resultat som inkluderar avvikelser och förslag på förbättringsåtgärder.

Ingela Anderson Envicon

Kontakta ingela Andersosn

Kontakta Ingela för att få hjälp med er periodiska besiktning!

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!