Mätningar

Vibrationsmätning helkropp eller hand/arm

Många anställda utsätts för starka vibrationer på sina arbetsplatser. Det finns gränsvärden på hur mycket vibrationer som man får utsättas för och det är arbetsgivarens uppgift att se till så att vibrationerna håller sig inom ramen för tillåtna värden.

Envicon Miljökonsult AB utför vibrationsmätningar för helkroppsvibrationer och hand- armvibrationer med hjälp av utrustning från CVK i Luleå. Dessutom tillhandahålls en tillhörande riskbedömning och hjälp med framtagande av en eventuell handlingsplan för att minska vibrationerna.

Bullermätning

Arbetsmiljöingenjör hos Envicon utför mätning av bullerexponering på arbetsplatser. Mätningarna utförs enligt riktlinjer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap och vi hyr mätutrustningen från instrumentpoolen hos Arbets- och Miljömedicin.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!