Ledningssystem ISO 45001:2018

 En organisation ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, liksom för andra personer som kan påverkas av organisationens verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda såväl fysisk som mental hälsa, dvs. bedriva arbetsmiljöarbete.

Med hjälp av ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö skapar organisationen ett ramverk för arbetsmiljöarbetet, och därigenom

  • bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser
  • förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa
  • stärka sitt arbetsgivarvarumärke och sina affärsrelationer
  • ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda
arbetsmiljöingenjör ledningssystem iso45001 envicon

 

Envicon kan hjälpa Ert företag genom hela processen till att bli arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018. Det går även bra att anlita Envicon för mindre projekt och delar som berör Ert arbetsmiljöledningssystem.

Ledningssystemet för arbetsmiljö kan med fördel även integreras i ledningssystem för miljö och kvalitet för att få ett enklare och mer lätthanterligt ledningssystem. Envicon kan naturligtvis även hjälpa Er med detta arbete.

 

Emma Anderson Envicon

Kontakta Emma Anderson

Kontakta vår arbetsmiljöingenjör Emma för att komma vidare i processen mot certifiering inom arbetsmiljö.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!