Riskbedömning

 

Riskbedömningar förebygger olyckor

På alla arbetsplatser görs riskbedömningar hela tiden, dock saknas ofta dokumentation av dem. Det är arbetsgivaren som har ansvar över att riskbedömningarna genomförs och dokumenteras.

Envicons konsulter har erfarenhet av riskbedömningar från många olika områden och branscher. Genom vår erfarenhet och kompetens kan vi göra er uppmärksamma på risker som ni inte själva tänker på och systematiskt gå igenom tillsammans. Riskbedömningen ligger sedan till grund för eventuella åtgärder för att förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön.

Exempel på dokumenterade riskbedömningar vi kan hjälpa till med:

  • Riskbedömning av truck
  • Riskbedömning av ensamarbete
  • Riskbedömning av trycksatt anordning
  • Riskbedömning av maskin
  • Riskbedömning av användning av arbetsutrustning
  • Riskbedömning av lyftanordning
  • Riskbedömning av vibrationer
  • Riskbedömning av arbetsmoment som arbetstagare utför
Emma Anderson Envicon

Kontakta Emma Anderson

Kontakta vår arbetsmiljöingenjör Emma för att få hjälp med dokumenterade riskbedömningar.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!