Emma Envicon Arbetsmiljöingenjör Borlänge arbetmiljökonsult

Emma Anderson

Arbetsmiljöingenjör

Emma är utbildad arbetsmiljöingenjör och utgår från vårt kontor i Borlänge, Dalarna. Förutom att hon är utbildad arbetsmiljöingenjör har hon även en kandidatexamen i företagsekonomi.

Emma har erfarenhet av arbetsmiljöarbete i många olika branscher, exempelvis små- medel- och stora industrier, kommun, vårdföretag, tandläkare m.m. och stöttar företag genom både enstaka uppdrag, längre uppdrag i projektform och återkommande som inhyrd resurs.

Emma kan hjälpa dig med bland annat dokumenterade riskbedömningar, aktiviteter inom systematiskt arbetsmiljöarbete (t.ex. årlig uppföljning av SAM och skyddsrond), upprättande av arbetsmiljöhandbok, vibrationsmätningar och lagefterlevnadskontroll. Emma håller även utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Emma har under våren 2023 läst 7,5 högskolepoäng i Företaget och miljökraven hos Luleå Tekniska Universitet.

Examensbevis Arbetsmiljöingenjör

Kursintyg vibrationer

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!