CE-märkning av byggprodukt

Den som säljer vissa byggprodukter i Sverige måste säkerställa att det följer med viss dokumentation. En harmoniserad standard anger gemensamma metoder för att bedöma och redovisa den harmoniserade byggproduktens egenskaper. För att harmoniserade byggprodukter ska få säljas måste de ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Envicon erbjuder hjälp i processen mot CE-märkning av byggprodukt.

Våra konsulter kan hjälpa till att identifiera om det finns en harmoniserad standard för CE-märkning av din byggprodukt. Vi kan sedan genomföra en kravanalys där vi skapar en lisa med krav från den harmoniserade standarden. Vidare kan vi även hjälpa till med gapanalys och åtgärder för att stänga gapen.

 

Exempel på harmoniserade standarder för byggprodukter där vi hjälpt till i processen fram till CE-märkt produkt:

 • SS-EN 1341 – Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk
 • SS-EN 1342 – Gatsten av natursten för utomhusbruk
 • SS-EN 1343 – Kantsten av natursten för utomhusbruk
 • SS-EN 1469 – Naturstensprodukter – Plattor för inklädning – Fordringar
 • SS-EN 12057 – Naturstensprodukter – Formatsågade plattor – Fordringar
 • SS-EN 12058 – Naturstensprodukter – Plattor för golv och trappor – Fordringar
 • SS-EN 771-6 – Mursten och murblock – Natursten
 • SS-EN 13224 – Förtillverkade betongprodukter – Bjälklags- och takelement
 • SS-EN 13225 – Förtillverkade betongprodukter – Balkar och pelar
 • SS-EN 13813 – Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster
 • SS-EN 14342 – Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning
 • SS-EN 14991 – Förtillverkade betongprodukter – Grundläggningselement
 • SS-EN 14992 – Förtillverkade betongprodukter – Väggelement

 

Ingela Anderson Envicon

Kontakta Ingela Anderson

Kontakta Ingela för hjälp genom processen för CE-märkning.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!