CE-märkning

Alla byggprodukter ska vara CE-märkta.

Alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration för att få säljas inom EU: s inre marknad. Redan CE-märkta byggprodukter måste också ha en prestandadeklaration.

Envicon hjälper dig med genom processen och de dokumentationskrav som krävs för att säkerställa Era rutiner för CE-märkningen.

Tidigare utförd dokumentation för CE-märkta produkter

Envicon har hittills hjälpt företag med dokumentation för att säkerställa sin CE-märkning enligt följande harmoniserade standarder:

 • SS-EN 1341 – Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk
 • SS-EN 1342 – Gatsten av natursten för utomhusbruk
 • SS-EN 1343 – Kantsten av natursten för utomhusbruk
 • SS-EN 1469 – Naturstensprodukter – Plattor för inklädning – Fordringar
 • SS-EN 12057 – Naturstensprodukter – Formatsågade plattor – Fordringar
 • SS-EN 12058 – Naturstensprodukter – Plattor för golv och trappor – Fordringar
 • SS-EN 771-6 – Mursten och murblock – Natursten
 • SS-EN 13224 – Förtillverkade betongprodukter – Bjälklags- och takelement
 • SS-EN 13225 – Förtillverkade betongprodukter – Balkar och pelar
 • SS-EN 13813 – Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster
 • SS-EN 14342 – Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning
 • SS-EN 14991 – Förtillverkade betongprodukter – Grundläggningselement
 • SS-EN 14992 – Förtillverkade betongprodukter – Väggelement

 

Ingela Anderson Envicon

Kontakta Ingela Anderson

Kontakta Ingela för hjälp genom processen för CE-märkning.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!