CE-märkning

Alla byggprodukter ska vara CE-märkta.

Alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration för att få säljas inom EU: s inre marknad. Redan CE-märkta byggprodukter måste också ha en prestandadeklaration.

Envicon hjälper dig med genom processen och de dokumentationskrav som krävs för att säkerställa Era rutiner för CE-märkningen.

Tidigare utförd dokumentation för CE-märkta produkter

Envicon har hittills hjälpt företag med dokumentation för att säkerställa sin CE-märkning enligt följande harmoniserade standarder:

SS-EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk
SS-EN 1342 Gatsten av natursten för utomhusbruk
SS-EN 1343 Kantsten av natursten för utomhusbruk
SS-EN 1469 Naturstensprodukter – Plattor för inklädning – Fordringar
SS-EN 12057 Naturstensprodukter – Formatsågade plattor – Fordringar
SS-EN 12058 Naturstensprodukter – Plattor för golv och trappor – Fordringar
SS-EN 771-6 Mursten och murblock – Natursten
SS-EN 13224 Förtillverkade betongprodukter – Bjälklags- och takelement
SS-EN 13225 Förtillverkade betongprodukter – Balkar och pelare
SS-EN 13813 Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor
baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster
SS-EN 14342 Trägolv – Egenskaper, utvärdering av
överensstämmelse och märkning
SS-EN 14991 Förtillverkade betongprodukter – Grundläggningselement
SS-EN 14992 Förtillverkade betongprodukter – Väggelement

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!