Hållbarhet – människan, miljön, ekonomin

Hela samhället berörs av att vi står inför en omfattande omställning och att vi behöver agera och jobba för en mer hållbar värld. Företag har en central roll i detta arbete och kan som vägledning ta hjälp av de 17 globala målen, de så kallade Agenda 2030-målen för att kartlägga och skapa sina egna mål och strategi för sitt hållbarhetsarbete.

 

Koppla företagets egna hållbarhetsmål till de globala målen

Oavsett storlek på företag eller vilken bransch ni tillhör går det att göra något utifrån de 17 målen och hitta de mål som är av betydelse för verksamheten. Välj ut några av de mål som passar er bäst och jobba utifrån dem. Vi på Envicon utbildar och vägleder er genom processen.

Inkludera de globala målen i verksamheten, jobba strategiskt och bygg förtroende hos kunder. Att väva in hållbarhet i produktutveckling och affärsutveckling kan leda till nya marknadsandelar och en säker överlevnad i framtiden då hållbarhet efterfrågas som en naturlig del.

Anton Humala Envicon

Kontakta Anton Humala

Anton är en av våra konsulter som kan hjälpa till med arbetet att ta fram hållbarhetsmål kopplade till de globala målen, kontakta honom för mer information.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!