Böcker arbetsmiljö utbildning

BAM – bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildningen BAM (bättre arbetsmiljö) är framtagen av LO, Svenskt Näringsliv och PTK. BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. BAM är en perfekt utbildning gemensamt för chefer, arbetsledare och skyddsombud. Inga förkunskaper krävs.

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Envicons BAM-utbildningar är företagsanpassade och innehållet anpassas därför efter bransch och företag. Vid intresse kan BAM-utbildningarna även genomföras i grupper om upp till tolv deltagare från olika företag.

För vem?
Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om arbetsmiljöfrågor.

BAM-utbildningens innehåll:

  • Samverkan inom företaget i arbetsmiljöfrågor.
  • Få kunskap om att undersöka risker och medverka till förebyggande insatser.
  • Få kunskap om att söka information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
  • Lagar och krav inom arbetsmiljöområdet.
  • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildningen hålls digitalt eller fysiskt genom PP-presentation inkl. utskrivet underlag, diskussioner och erfarenheter samt praktiska övningar.

Vi tar hänsyn till individen och strävar efter att alla ska få lika mycket utrymme i diskussioner och redovisningar. Vi tar hänsyn till gruppens sammansättning när vi delar in deltagarna i mindre grupper för att få bästa mixen och vi styr vår kommunikation så att alla ska känna sig delaktiga och engagerade.

Efter avslutat utbildning erhålls ett personligt skriftligt intyg för deltagande i utbildningen.

Utbildningens längd:
3 dagar
Fördelat på 1 dag/vecka under tre veckors tid. Finns även möjlighet att köra utbildningen 3 dagar i rad utifrån beställarens önskemål.

Kostnad:
Pris enligt offert efter förfrågan.

Arbetsmiljö för chefer, ledare och skyddsombud

Förutom BAM-utbildning på tre dagar erbjuder även Envicon kurser i arbetsmiljö för chefer, ledare och skyddsombud med komprimerat innehåll förlagt på endast en dag. Upplägget på kursen för chefer, ledare och skyddsombud är densamma som för vår BAM-utbildning men med ett mindre djupgående innehåll.

Ingela Anderson Envicon

Kontakta Ingela Anderson

Kontakta Ingela för att boka eller få mer information om BAM-utbildningen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!