Hållbarhet

I dagens värld förväntar sig kunder, investerare och medarbetare att företag tar sitt ansvar för en hållbar framtid.

Oavsett om du är i början av din hållbarhetsresa eller om du redan har vidtagit åtgärder, kan vi hjälpa dig att ta ditt engagemang till nästa nivå och säkerställa att din organisation är redo för framtidens utmaningar och se möjligheterna.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan stödja dig i att skapa en hållbar framtid för din organisation och samhället som helhet.

CSRD

EU:s nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ställer högre krav på hållbarhetsrapportering än någonsin tidigare. På Envicon är vi här för att säkerställa att ert företag inte bara uppfyller dessa krav, utan också drar maximal nytta av dem. Envicon stöttar i hela processen med allt från kartläggning av nyckelintressenter, identifiering av berörda ESRS standarder och dubbel väsentlighetsanalys till utbildning och projektledning

Agenda 2030

Hela samhället berörs av att vi står inför en omfattande omställning och att vi behöver agera och jobba för en mer hållbar värld. Företag har en central roll i detta arbete och kan som vägledning ta hjälp av de 17 globala målen, de så kallade Agenda 2030-målen för att kartlägga och skapa sina egna mål och strategi för sitt hållbarhetsarbete.

Koppla företagets egna hållbarhetsmål till de globala målen

Oavsett storlek på företag eller vilken bransch ni tillhör går det att göra något utifrån de 17 målen och hitta de mål som är av betydelse för verksamheten. Välj ut några av de mål som passar er bäst och jobba utifrån dem. Vi på Envicon utbildar och vägleder er genom processen.

Inkludera de globala målen i verksamheten, jobba strategiskt och bygg förtroende hos kunder. Att väva in hållbarhet i produktutveckling och affärsutveckling kan leda till nya marknadsandelar och en säker överlevnad i framtiden då hållbarhet efterfrågas som en naturlig del.

 

Erik Örn

Kontakta Erik Örn

Kontakta Envicons hållbarhetsspecialist Erik för att komma vidare med ert hållbarhetsarbete.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!