arbetsmiljöingenjör ledningssystem iso45001 envicon

Utbildning av internrevisorer ISO 9001:2015

Företagsanpassad utbildning för att ge grundläggande kunskaper om internrevision för ledningssystem ISO 9001:2015, kvalitetsledning.
Utbildningen kan även innefatta internrevisioner för standarderna ISO 14001 och ISO 45001.

Vi går igenom stegen i en revisionsprocess och varvar teori med övningar där hänsyn kan tas till företagets interna rutiner.

  • Genomgång av aktuella standarder
  • Rollen internrevisor
  • Planering, förberedelse och genomförande av internrevisioner
  • Revisionsteknik
  • Revisionsmetodik enligt ISO 19011
  • Praktiska övningar
  • Att skriva avvikelser & noteringar
  • Uppföljning av interna revisioner

Tidsåtgång utbildningstillfälle
2 heldagar
eller 1 heldag teori

Kostnad
Pris enligt offert efter förfrågan.

Kontakta Ingela Anderson

Kontakta Ingela för att boka eller få mer information om utbildningen för internrevisorer.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!