PASSA PÅ! Stöd för kompetensutveckling

Envicon Miljökonsult AB är ansluten och godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring. Ni kan få ersättning för upp till 70% av utbildningskostnaden.

Kontakta oss så lämnar vi offert på efterfrågad utbildning. 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor i stöd till arbetsmiljöutbildningar under 2021-2023. Stödet administreras av AFA Försäkring och kan omfatta upp till 70% av utbildningskostnaden. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän. Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med upp till 70 procent av deltagaravgiften, annars utgår stöd med upp till 50 procent av deltagaravgiften.

Exempel på utbildningar som omfattas av stödet: Läs mer.

 

utbildning arbetsmiljö böcker

Utbildningar

Envicon skräddarsyr utbildningar/informationstillfällen som anpassas efter behovet hos just Er verksamhet.

Exempel på utbildningar men vi offererar även anpassade utbildningar:

  • ISO 45001:2018 för ledningsgrupp
  • Internrevisorer
  • BAM – bättre arbetsmiljö (3 dagar)
  • Arbetsmiljö för chefer, ledare och skyddsombud
  • Lagstiftning inom arbetsmiljö
  • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Medicinska arbetsmiljörisker (krav för de som hanterar vissa kemikalier, uppdatering var 5:e år)

Kontakta Ingela Anderson

Kontakta Ingela för att boka eller få mer information om våra utbildningar.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!