Kemikalier

Har Ni koll på alla regler kring kemikaliehantering?

Det finns mycket lagar och regler som berör kemikalieanvändningen på ett företag och det blir hela tiden hårdare regler och det är mycket man ska hålla reda på som företagare. Har Ni t.ex. aktuella säkerhetsdatablad på Era kemikalier? När gjorde Ni en utrensning sist? Här finns det mycket som Envicon miljökonsult kan hjälpa Er med. En bra början är att inventera vilka kemikalier Ni har i verksamheten för att sedan upprätta/underhålla Ert kemikalieregister, göra riskbedömningar, m.m.

Egna produkter

Envicon kan hjälpa till med registreringar i BASTA, Sunda Hus Miljödata och Byggvarubedömningen.