Ingela Anderson

Ingela är utbildad miljöingenjör och hon har stor erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete inom framför allt industrin och arbetar med ledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001, arbetsmiljö och brandskydd. Dessutom är Ingela certifierad miljörevisor, vilket garanterar både kunskap och erfarenhet om de krav som ställs på ett miljöcertifierat företag.