Ansvarsfullt företag

2020/03/06
Bild: 

 

ANSVARSFULLT FÖRETAG

Envicon tar hjälp av programmet "Ansvarsfullt" för att kartlägga vår påverkan inom hållbarhetsområdet och se de förbättringsmöjligheter som vi har.
Vi jobbar med sju olika områden inom hållbarhet: affärsverksamhet, ledarskap, arbetsklimat, medarbetare, socialt ansvar, yttre miljö och inre miljö. 

Ansvarsfullt, vårt resultat: https://ansvarsfullt.se/foretagsprofil/?f=TkRjeA==

ansvarsfullt.se