Ansvarsfullt företag

2020/03/06
Bild: 

 

ANSVARSFULLT FÖRETAG

Envicon tar hjälp av programmet "Ansvarsfullt" för att kartlägga vår påverkan inom hållbarhetsområdet och se de förbättringsmöjligheter som vi har.
Vi jobbar med sju olika områden inom hållbarhet: affärsverksamhet, ledarskap, arbetsklimat, medarbetare, socialt ansvar, yttre miljö och inre miljö. 

Ansvarsfullt, vårt resultat: https://ansvarsfullt.se/foretagsprofil/?f=TkRjeA==

Ny kund - Hagblomgruppen

2020/03/05

Envicon tackar Hagblomgruppen för det stora förtroendet att hjälpa till med lagbevakning och kontroll av lagefterlevnad för koncernen. 

Hagblomgruppens hemsida: https://hagbloms.se/

Ny kund - Plåtspecialisten AB

2020/03/01

Envicon tackar Plåtspecialisten AB i Arlöv för det stora förtroendet att få hjälpa till som resurs för att upprätthålla och utveckla Ert ledningssystem och miljöarbete. Vår konsult Therese Andersson kommer vara stationerad på Plåtspecialisten två dagar i veckan i uppstarten för att sedan minska på antal dagar allt eftersom. Detta roliga ppdrag sträcker sig ett par år framåt. 

Plåtspecialisten hemsida: https://www.platspecialisten.se/