Öppen utbildning - arbetsmiljö

2019/08/23
Bild: 

Nu kör vi vår populära utbildning igen!
Passa på att anmäla er till utbildningen om arbetsmiljö för chefer och ledare. Anmäl er gärna tillsammans med ert skyddsombud. 
Lär er allt om de lagar och krav som finns inom arbetsmiljöområdet. 
Ni får ta del av verktyg och rutiner för att uppfylla krav och lyssna på aktuella rättsfall inom området som lär er hur ni ska förebygga olyckor och jobba förebyggande på er arbetsplats. 

Kvalitetsledningssystem - Ny kund: Mora Press- och Formverktyg AB

2019/08/23

Envicon tackar Mora Press- och Formverktyg AB för förtroendet att hjälpa dem med att uppdatera deras kvalitetsedningssystem för att uppfylla kraven i ISO 9001:2015 och specifika kundkrav som leverantör av medicinutrustning. Vi kommer vara vägledande i processen och uppdraget förväntas vara klart innan sommaren 2020. 

Länk till deras hemsida: http://morapressoform.se/

Bergkvarabuss - Företagsanpassad utbildning

2019/08/23

Konsult från Envicon har fått förtroendet att utbilda chefer, arbetsledare och skyddsombud i arbetsmiljö. Vi kör 2-dagarsutbildning som anpassas efter verksamhetens arbetsmiljö och risker. 

Länk till deras hemsida: https://www.bergkvarabuss.se/sv

Ny kund - R-man i Värnamo AB

2019/08/23

R-man i Värnamo AB har gett oss förtroendet att leverera en anpassad lagförteckning för deras verksamhet som vi sedan uppdaterar två gånger om året så att de kan känna sig trygga med att hålla sig ajour med lagkraven inom miljö- och arbetsmiljöområdet. 

R-man tillverkning av komplexa rörkonstruktioner genom egen rörbockning och svetsning.
Länk till deras hemsida: http://www.rman.se/