Oljeavskiljare

Provtagning oljeavskiljare

Oljeavskiljare behöver skötsel och underhåll för att fungera. Funktionen beror också på andra aspekter såsom dimensionering och vilken typ av vatten som släpps till oljeavskiljaren. En verksamhet ska enligt miljölagstiftningen se till så att reningsutrustning fungerar och försäkra sig om det. Genom provtagning kan du undersöka och kontrollera att oljeavskiljaren fungerar som den ska och renar vattnet tillräckligt bra.

Vi erbjuder provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare av Therese som är certifierad provtagare enligt SNFS 1990:11. Prover skickas till ackrediterat laboratorium för analys.

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!