Materialval – system

Byggbranschen ställer högre och högre krav på produkter och material. Det finns ett antal olika portaler som hjälp vid val av produkt och som leverantör av byggprodukt är det viktigt att finnas med i de olika registren och att uppdatera vid förändringar. Envicon kan hjälpa till med detta och underlätta för ert dagliga arbete.

SundaHus Miljödata

SundaHus Miljödata är ett system där fastighetsägare och byggprojektörer får hjälp för att göra medvetna materialval vid byggen och renoveringar. I systemet finns tusentals bedömda produkter, bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D där A är bästa klass. Leverantörerna delger Sunda Hus dokumentation om innehållet i sina produkter och sedan gör kemister på Sunda Hus bedömningen utifrån underlaget.

Envicon hjälper leverantörer av byggprodukter att ta fram rätt underlag inför bedömning och hjälper även till med rådgivning om åtgärder för att förbättra betyget i systemet.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen skapades en gång i tiden av aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden som ville samverka i sitt riskminimerings- och substitutionsarbete. Aktörerna tog fram bedömningskriterier och skapade en databas för att kunna samla alla bedömningar på en och samma plats. Kriterierna baseras på kemiskt innehåll, livscykel och socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

Envicon hjälper leverantörer av byggprodukter att ta fram rätt dokumentation inför bedömning och uppdateringar.

eBVD – Byggvarudeklaration

System för spårbarhet, digitalt flöde och registrering av Byggvarudeklarationer som förbättrar möjligheten till materialval utifrån hållbarhetsaspekter. Byggvarudeklarationen är byggsektorns frivilliga överenskomna mall för att deklarera miljöinformation om byggprodukter.

Envicon hjälper leverantörer inom byggbranschen att ta fram nödvändigt material och fylla i miljöinformationen i systemet.

 BASTA

Register med produkter som klarar systemets högt ställda krav på kemiskt innehåll. BASTA ställer krav på utfasningsämnen och riskminskningsämnen. Leverantörerna registrerar själva sina produkter i registret men behöver kunna visa upp underlag som styrker bedömningen.

Envicon hjälper leverantörer inom byggbranschen med att dokumentera underlaget för bedömningen och registrera produkten i BASTA eller BETA. Experter på Envicon har kunskap om kemikalier som säkerställer tillräcklig kompetens för att bedöma och registrera produkter i BASTA.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!