Vibrationsmätningar Helkropp & hand/arm

Många anställda utsätts för starka vibrationer på sina arbetsplatser. Det finns gränsvärden på hur mycket vibrationer som man får utsättas för och det är arbetsgivarens uppgift att se till så att vibrationerna håller sig inom ramen för tillåtna värden.

Envicon miljökonsult utför vibrationsmätningar för helkroppsvibrationer och hand- armvibrationer med hjälp av utrustning från CVK i Luleå. Dessutom tillhandahålls en tillhörande riskbedömning och hjälp med framtagande av en eventuell handlingsplan för att minska vibrationerna.

CVK vibrationsmätning helkropp     CVK vibrationsmätning arm

 

CVK