SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Krav på dokumentation – över 10 anställda

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Anställda ska ha kunskaper om risker i arbetet och hur de kan förebyggas, och chefer ska ha tillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbete. Alla företag, både stora och små, ska ha en arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras om man har över 10 anställda.

Envicon miljökonsult kan hjälpa till med denna dokumentation och för att förenkla för företaget kan rutinerna implementeras i företagets befintliga verksamhetssystem för miljö och kvalitet.