Riskbedömning

Företagets skyldighet att bedöma verksamhetens risker

Det är viktigt att ta reda på vilka faror/risker som kan finnas i en verksamhet och värdera/bedöma dessa risker oavsett om det berör yttre miljö, arbetsmiljö eller brand. Arbetsgivaren har ansvar för att en riskbedömning utförs och att utifrån bedömningen ta fram åtgärder för att inga olyckor ska hända.

Envicon miljökonsult kan hjälpa Er i detta arbete.