Miljöcertifiering ISO 14001

Funderar Ni på att miljöcertifiera Ert företag?

Det är inte bara miljön som vinner på att Ni är ISO 14001-certifierat. Med ett miljöledningssystem blir Ni både effektivare och mer produktivt vilket leder till högre lönsamhet genom lägre energi- och råvaruförbrukning, minskad avfalls- och utsläppsmängd och mindre risk för olyckor. Myndigheter kommer ställa högre krav på företagens miljöprestanda i framtiden så varför inte vara steget före?

Envicon kan hjälpa Ert företag genom hela processen till att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det går även bra att anlita Envicon för mindre projekt som berör Ert miljöledningssystem.

Miljöledningssystemet kan med fördel även integreras i ledningssystem för kvalitet och arbetsmiljö för att få ett enklare och mer lätthanterligt ledningssystem där även rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet kan tas med. Envicon kan naturligtvis även hjälpa Er med detta arbete. 

Webbasterat ledningssystem

Envicon kan genom samarbete med Spineweb erbjuda en smidig och prisvärd lösning för att göra ledningssystemet effektivare och enklare att hantera via webben.

Spineweb