Miljö- skydds- brandskyddsrond

Ronder som förebygger olyckor

Det kan vara bra att någon utifrån kommer och gör ronder i verksamheten för man blir lätt ”hemmablind”. Envicon miljökonsult utför kombinerade miljö- skydds- och brandskyddskontroller i Er verksamhet ett par gånger om året. Envicon miljökonsult håller reda på när det är dags, så att inte det glöms bort… tiden går så fort. Vi går tillsammans runt i verksamheten och tittar på avvikelser utifrån dessa områden och detta protokollförs för uppföljning. 

En mycket bra metod för att förebygga olyckor!