Lagar och andra krav

Prenumerera på aktuella miljö- och arbetsmiljölagar.

Varje företag har en skyldighet att känna till och följa en mängd lagar inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Prenumerera på aktuella miljö- och arbetsmiljölagar från Envicon miljökonsult. Laglistorna uppdateras 2 gånger/år och är specifika efter just Er verksamhet och Ni meddelas då det görs förändringar i lagstiftningen som påverkar Er. Ni sparar tid eftersom Ni alltid är uppdaterade och behöver inte själva leta i lagtext om Ni berörs eller inte.

Envicon utför även revisioner på lagefterlevnad för att hjälpa Er kontrollera att Ni uppfyller de lagar och krav som ställs på Er och Er verksamhet.