Lagar och andra krav

Prenumerera på aktuella miljö- och arbetsmiljölagar.

Varje företag har en skyldighet att känna till och följa en mängd lagar inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Prenumerera på aktuella miljö- och arbetsmiljölagar från Envicon miljökonsult. Laglistorna uppdateras 2 gånger/år och är specifika efter just Er verksamhet och Ni meddelas då det görs förändringar i lagstiftningen som påverkar Er. Ni sparar tid eftersom Ni alltid är uppdaterade och behöver inte själva leta i lagtext om Ni berörs eller inte.

I nuläget är det ca 50 företag som prenumererar på Envicons laglistor, godkända av externa revisorer och kommunens inspektörer. Gör det enkelt för Er också, beställ redan i dag! 

Lagefterlevnad

Företagen ska även ha koll på efterlevnaden av berörda lagar, något som kräver kunskap om innehållet i lagarna. Anlita Envicon för att utföra revisioner på lagefterlevnad för att hjälpa Er kontrollera att Ni uppfyller de lagar och krav som ställs på Er och Er verksamhet.