Internrevisioner

Ta in hjälp vid Era internrevisioner

Ett krav i ISO 9001 är att man ska utföra interna revisioner. De som utför dessa interna revisioner kan vara anställda men att ta in någon utifrån kan vara mer meningsfyllt. Det är lätt att bli hemmablind eller kanske är det så att kompetensen saknas inom företaget, anlita därför mig på Envicon som revisionsledare. Internrevisionerna ska vara en del i Ert ständiga förbättringsarbete.

Naturligtvis utför Envicon även internrevisioner på integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.