CE Märkning

Alla byggprodukter ska vara CE-märkta

Sedan den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration för att få säljas inom EU: s inre marknad. Redan CE-märkta byggprodukter måste också ha en prestandadeklaration.

Envicon hjälper dig med genom processen och de dokumentationskrav som krävs för att säkerställa Era rutiner för CE-märkningen. 

CE Märkning

Tidigare utförd dokumentation för CE-märkta produkter

Envicon har hittills hjälpt företag med dokumentation för att säkerställa sin CE-märkning enligt följande harmoniserade standarder: 

SS-EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk
SS-EN 1342 Gatsten av natursten för utomhusbruk  
SS-EN 1343 Kantsten av natursten för utomhusbruk  
SS-EN 1469   Naturstensprodukter - Plattor för inklädning - Fordringar 
SS-EN 12057 Naturstensprodukter - Formatsågade plattor - Fordringar  
SS-EN 12058 Naturstensprodukter - Plattor för golv och trappor - Fordringar
SS-EN 771-6 Mursten och murblock - Natursten 
SS-EN 13224 Förtillverkade betongprodukter - Bjälklags- och takelement
SS-EN 13225 Förtillverkade betongprodukter - Balkar och pelare
SS-EN 13813

Golvmaterial - Avjämnings- och beläggningsmassor
baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster

SS-EN 14342

Trägolv - Egenskaper, utvärdering av
överensstämmelse och märkning

SS-EN 14991 Förtillverkade betongprodukter - Grundläggningselement
SS-EN 14992   Förtillverkade betongprodukter - Väggelement