Therese Andersson

Vårt senaste tillskott i vårt team som stärker upp ytterligare inom miljöområdet. Therese har magisterexamen i miljövetenskap med inriktning på miljöanalys och miljöledning. Hon har även gått specialkurser inom bl.a. miljöjuridik, GIS och projektledning. Therese har tidigare jobbat som miljöinspektör med tillsyn främst mot industrin. Dessutom har hon erfarenhet av allmänna hållbarhetsfrågor, miljöbedömningar, buller, kemikalier, avfall och förorenad mark.