Mica Hofverhagen

Mica har högskoleexamen inom företagsekonomi, miljökunskap, projektledning, historia och psykologi inklusive arbetspsykologi och har lång erfarenhet inom industrin där hon bl.a. varit personalansvarig kvalitets- och miljöchef på ett stort ISO-certifierat företag. Micas breda kompetens och erfarenheter ger en trygghet i de uppdrag som hon utför.