Om

Envicon är ett konsultföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Företaget bildades 2004 och är placerat i Kalmar och Borlänge och utför uppdrag över hela landet. 

Envicon består av konsulterna Ingela Anderson, Mica Hofverhagen, Therese Andersson och Emma Anderson som tillsammans bildar ett starkt team inom områdena -miljö, kvalitet och arbetsmiljö.