Nätverk

QMA NÄTVERK för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöansvariga

Vill du vara med? 

Envicon anordnar ett nätverk för kvalitets- och/eller miljöansvariga (även arbetsmiljö) från olika företag och organisationer som finns i regionen kring Kalmar, Nybro och Oskarshamn. Nätverkets syfte är att kompetensutveckla och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte. Ett bra sätt för de ansvariga att hålla sig uppdaterade för sin roll på företaget. 

Bakgrund

Över 400 företag och organisationer i Kalmar län har ett tredjepartscertifierat ledningssystem i kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö. Många av företagen är små och har begränsade resurser för sitt arbete med ledningssystemet. Det kan många gånger vara svårt att hålla sig uppdaterad och bibehålla kompetensen mellan certifieringstillfällena. Ledningssystemet ska vara levande i företaget och leda till ständiga förbättringar. Vårt nätverk gör det möjligt att träffa ”likasinnade” och samtidigt höja kompetensen.

Nätverk

Vårt nätverk har funnits i över 10 år men har gått in i en ny fas då Simo Aaltio slutat som samordnare och lämnat över stafettpinnen till Ingela Anderson på Envicon. Vi benämner nätverket med QMA (Q=kvalitet, M=miljö, A=arbetsmiljö) för det är de delar som vi berör. Från början var nätverket riktat till kvalitetsansvariga men har med tiden utvecklats till att beröra även miljö och arbetsmiljö. Många företag har gemensamma system i dag där dessa tre områden är integrerade. 

Syftet med nätverket är att vi ska lära oss av varandra och samtidigt höja kompetensen hos deltagare. Förutom deltagare från olika företag medverkar också en handfull erfarna konsulter/internrevisorer. 

Vi träffas fyra-fem gånger per år, antingen i Kalmar, Nybro eller Oskarshamn. Varje gång berättar deltagare om erfarenheter/reflektioner från senaste revisionen på företaget. Vi försöker ta in intressanta föreläsare och håller oss alltid uppdaterade med förändringar både i lagstiftning och standarder. Vid mötena tas aktuella ämnen upp och det finns möjlighet att få svar på frågor man har. Träffen avslutas med ett företagsbesök och vid varje tillfälle bjuds det på frukost och lunch. 

 

Vill du vara med?

Vi vill gärna bli fler deltagare i nätverket, desto mer erfarenhetsutbyte och utökat kontaktnät med kompetens för alla. Årsavgift per deltagare är 2 000 kr exkl. moms.

Anmälan görs via mail ingela@envicon.se eller telefon 070 – 614 11 88
Det går även bra att skicka meddelande från kontaktsidan.

Ring eller maila även för ytterligare frågor.

 

Representerade företag

AB POD
Be-Ge Industri AB 
Be-Ge Lastbilar AB
Be-Ge Plåtindustri AB
Be-Ge Stece AB
Bevi AB
Envicon miljökonsult AB
Nybro Transport AB
Press Kogyo Sweden
Shelter Transport AB
Stig Svenssons Motorverkstad AB
Södra Cell Mönsterås
TME Elektronik AB
Xylem Water Solutions Manufacturing AB